четвер, 16 квітня 2020 р.

П35 Дистанційне навчання

17.04.2020 Шановні учні! Сьогодні останній урок. Будь ласка, для заліквої роботи складіть кросворд з вивчених тем, або презентацію на одну із тем, які вивчали.
Д/з Скан копію кросворду або презентацію відправте на електронну пошту anje2008@ukr.net

четвер, 9 квітня 2020 р.

П35 Дистанційне навчання 03.04.2020

Тема 10.04.2020 Вербальні та невербальні засоби комунікації

Дайте відповіді на питання (письмово в зошит)
  1. Що називають комунікацією? 
  2. Яку людину можна вважати комунікабельною? 
  3. Що означає «культура мовлення»? (Чи потрібно майбутнім перукарям знати психологію спілкування? )
  4. Яке спілкування ми називаємо професійним? 
  5. Дайте визначення поняттю спілкування. 
  6. Назвіть види спілкування.
Ми живемо в світі комунікації. Комунікаційний процес реалізується за допомогою певних засобів – знакових систем. 70% свого часу людина витрачає саме на комунікацію. Без ефективного ведення зв'язку зупинилося б чимало виробничих процесів. Сучасна людина проводить в усному спілкуванні 65% свого робочого часу. Витрата чистого часу на бесіди у пересічного мешканця Землі складає 2,5 року. Це означає, що кожен протягом свого життя встигає “наговорити” близько 400 томів обсягом по 1000 сторінок. 
Передача будь-якої інформації можлива лише через знакові системи. Тому в соціальній психології також виокремлюють комунікацію вербальну (словесну) та невербальну. 
Записати в зошит:
Вербальна комунікація – комунікація за допомогою усної і письмової мови. Невербальна комунікація – комунікація за допомогою немовних засобів (жести, міміка, паузи, манери, зовнішність) 
Спілкування як живий процес безпосередньої комунікації виявляє емоції тих, хто спілкується, утворюючи невербальний аспект обміну інформацією.                
Засоби невербальної комунікації як “мова почуттів” значно посилюють смисловий ефект вербальної комунікації, а за певних обставин можуть її замінювати. Мовчання, погляди, жести іноді дають більше інформації, ніж слова. В деяких ситуаціях в спілкуванні на невербальні його компоненти припадає до 80% загального змісту спілкування.
Вербальні та невербальні засоби спілкування можуть підсилювати або ослаблювати взаємодію, тому інтерпретувати ці сигнали потрібно не ізольовано, а в єдності з урахуванням контексту 
    На перший погляд може здатися, що невербальні засоби не такі важливі, як словесні. Але це не так. А.Піз в своїй книзі “Язык телодвижений» наводить дані, отримані А.Мейерабіаном, згідно яким прередача інформації здійснюється за рахунок вербальних засобів, тільки слів на 7%, звукових засобів, (враховуючи тон голосу, інтонації звуку) – на 38%, а за рахунок невербальних засобів – на 55%.
  В соціально-психологічних дослідженнях розроблені різні класифікації невербальних засобів спілкування, до яких відносять всі рухи тіла, інтонаційні характеристики ти голосу, просторову організацію спілкування.
Розглянемо коротко основні невербальні засоби спілкування 
Складові невербальної комунікації: міміка, пантоміміка, візуальний контакт, міжособистісний простір, жести.
Найбільш важливими невербальними засобами є кінетичні засоби – зорове сприйняття рухів іншої людини, яке виконує виразно-регулюючу функцію в спілкуванні. До кінетики відносять виразні рухи, що проявляються в міміці, позі, погляді, поході. Дослідження психологів показали, що всі люди незалежно від національності і культури, в якій вони виросли, досить точно і узгоджено інтерпретують дані мімічні конфігурації як вираження відповідних емоцій.
Міміка – це виразний рух м’язів обличчя, що відповідає пережитим почуттям і настроям. Будь-які зміни у виразі обличчя добре помітні і дуже часто показують найменші зміни внутрішнього стану людини Найінформативнішим засобом невербального спілкування, найбільш достовірним і точним сигналом є очі.
Американськими психологами Р.Екс лайном і Л.Вінтерсом було доведено, що погляд пов’язаний з процесом формування висловлювання і трудністю цього процесу. Коли людина тільки формує думку, вона найчастіше дивиться в сторону, коли думка повністю готова – на співрозмовника.
Візуальний контакт свідчить про розположення до спілкування. Можна сказати, що якщо на нас дивляться мало, ми маємо підстави вважати, що до нас чи до того, що ми говоримо і робимо відносяться погано.
За допомогою очей передаються самі точні сигнали про стан людини, оскільки розширення і звуження зіниць не піддаються свідомому контролю. При сталому освітленні зіниці можуть розширюватися чи звужуватися в залежності від настою. Якщо людина збуджена чи зацікавлена чимось або знаходиться в піднятому настрої, її зіниці розширяються в чотири раз від нормального стану. Навпаки, сердитий похмурий настрій змушує зіниці звузитись.
Посмішка – це вираження емоцій задоволення людини, коли м'язи обличчя
починають виразно рухатись. Щира посмішка: скорочуються м'язи навколо очей, а потім навколо рота. Це посмішка очей. «Гумова» посмішка: скорочуються м'язи тільки в кутиках рота. Така посмішка нагадує дугу. Дуже часто маленькі діти починають посміхатись фальшиво у присутності незнайомих дорослих. Пантоміміка – один з типів виразних рухів кожної людини. Він виявляється в жестах, ході, поставі людини. Завдяки цьому передається його психологічний стан, настрій, переживання та ін. Зміни в пантоміміці виникають несвідомо. Найбільш інформативними засобами пантоміміки є жести, міміка.
У дитини невербальні засоби спілкування більш яскраво проявляються, ніж у дорослої людини і пантоміміка відрізняється найбільшою експресивністю. Але протягом дорослішання людини та її виховання, мімічний діапазон значно розширюється і збільшується кількість свідомого контролювання мімічних реакцій.
Переглянути відеоматеріал і визначити, чи можна назвати даний сюжет прикладом пантоміміки - https://www.youtube.com/watch?v=8CFPSg_g-Ak ).
Познайомитися з відео сюжетами 

Домашнє завдання: заповніть таблицю в зошиті


Жести, пози
Значення
Рука біля щоки

Голова нахилена вниз і вбік, очі опущені

Потирання долонь

Пальці складені гостроверхим дашком

Виставлені з кишень великі пальці

Постукування пальцями по столу

Погладжування підборіддя  

Руки закладенні за спину

Потирання кінчика носа

Ходіння по кімнаті
пʼятниця, 3 квітня 2020 р.

четвер, 26 березня 2020 р.

П35 Дистанційне навчання 27.03.2020

Дистанційне навчання П35 27.03.2020
Тема уроку Конфліктні ситуації. Подолання конфліктів.
Домашнє завдання.  Вивчіть тему уроку та законспектуйте табл.№1 Різновиди конфліктних ситуацій та таб.№2 Методи розвязання конфліктів.

понеділок, 23 березня 2020 р.

А 48 Дистанційне навчання

24.03.2020 Професійна етика та культура водіння
Шановні учні!
Сьогодні останній урок. Будь ласка, для залікової роботи складіть кросворд з вивчених тем, або презентацію на одну із тем, які вивчали.
Д/з Скан копію кросворду або презентацію відправте на електронну пошту anje2008@ukr.net

пʼятниця, 20 березня 2020 р.

А 48 Дистанційне навчання

А 48 Дистанційне навчання 23.03.2020
За підручником Культура та етика водіння автор О.М.Виходець вивчіть параграфи 23-25 ст.229-261 та  у зошит випішіть 10 помилок водіїв
Д/з: підготуватися до т/о

четвер, 19 березня 2020 р.

гр.П35 дистанційне навчання Професійна етика та психологія

гр.П35 дистанційне навчання Професійна етика та психологія
 Вивчіть тему: Способи попередження та вирішення конфліктів та занотуйте у зошит  методи попередження конфлікту.
Д/з: Зробіть срин шот та надішліть на електронну пошту anje2008@ukr.net